Екип

Станислава Чуринскйене
Специалист по ранно детско развитие, сертифициран монтесори терапевт, сертифициран CARS2 и DP3 оценител
Ангелина Александрова
Административен директор
Филиз Алендарова
Медицинска сестра Медицински университет – София, барокамерен оператор.
Любомир Колев
Психолог с дългогодишен опит в работата с младежи с проблеми в равитието
Драго Драганов
Медицински лаборант